"Poslaním nadácie je podporovať vybrané oblasti spoločenského života"
Nadácia ZSNP a SLOVALCO


Už od 23. 4. 1993 pôsobí pri ZSNP, a.s., Nadácia ZSNP.


Vzhľadom na intenzívnu spoluprácu spoločnosti Slovalco na charitatívnych a humanitných aktivitách nadácie bola nadácia v roku 2004 premenovaná na Nadáciu ZSNP a SLOVALCO.

Poslaním nadácie je podporovať vybrané oblasti spoločenského života:

  • vzdelávanie,
  • tvorbu a ochranu životného prostredia,
  • zdravie a zdravotníctvo,
  • sociálne regionálne projekty a kultúru

Každá z týchto oblastí obsahuje projekty podpory, ktoré sú orientované na zamestnancov ZSNP a Slovalca a širokú verejnosť na celom území Slovenskej republiky, prioritne však v meste Žiar nad Hronom a v žiarskom regióne.

.

Najvýznamnejšími zakladateľmi a darcami finančných prostriedkov do nadácie sú:

ZSNP, a.s.,

Slovalco, a.s.,

SAPA Profily, a.s.

Kontaktné osoby – správca nadácie:

Ing. Elena Sukopová

e-mail: sukopova.elena@zhsas.sk

tel.: +421/(0)45/ 608 8918

fax: +421/(0)45/ 608 8909

.

tajomník nadácie:

Jana Prausová

e-mail: jana_prausova@slovalco.sk

tel.: +421/(0)45/608 7217

fax: +421/(0)45/608 8210Adresa:
Nadácia ZSNP a SLOVALCO
Priemyselná 12
965 63 Žiar nad Hronom